Contact Us!

Powiatowe Spotkanie Noworoczne - Nowy Tomyśl.

Powiatowe Spotkanie Noworoczne - Nowy Tomyśl.

Powiatowe Spotkanie Noworoczne - Nowy Tomyśl. W piątek, 12 stycznia w Sali Powiatowego Centrum...

Lwóweckie drogi gminne- Lwówek.

Lwóweckie drogi gminne- Lwówek.

Lwóweckie drogi gminne- Lwówek. Nie tylko na wsi. Super gmina, super budżet,...

Lwóweckie drogi gminne- Grońsko.

Lwóweckie drogi gminne- Grońsko.

Super gmina, super budżet, super inwestycje, super drogi, super samorząd to tylko w gazetach i...

Spotkanie Noworoczne w Opalenicy.

Spotkanie Noworoczne w Opalenicy.

W poniedziałkowe popołudnie, 8 stycznia br., odbyło się Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez...

Znów komuś odcięli prąd. A nie! Tym razem kanalizację!

Znów komuś odcięli prąd. A nie! Tym razem kanalizację!

Kilka dni temu ZGK dokonał odcięcia części kanalizacji ściekowej w Lwówku. Na końcowym...

 • Powiatowe Spotkanie Noworoczne - Nowy Tomyśl.

  Powiatowe Spotkanie Noworoczne - Nowy Tomyśl.

  poniedziałek, 15, styczeń 2018 17:29
 • Lwóweckie drogi gminne- Lwówek.

  Lwóweckie drogi gminne- Lwówek.

  poniedziałek, 15, styczeń 2018 17:12
 • Lwóweckie drogi gminne- Grońsko.

  Lwóweckie drogi gminne- Grońsko.

  poniedziałek, 15, styczeń 2018 17:10
 • Spotkanie Noworoczne w Opalenicy.

  Spotkanie Noworoczne w Opalenicy.

  czwartek, 11, styczeń 2018 10:42
 • Znów komuś odcięli prąd. A nie! Tym razem kanalizację!

  Znów komuś odcięli prąd. A nie! Tym razem kanalizację!

  czwartek, 11, styczeń 2018 10:13

Sport

loading...

Wiadomości

loading...

Jeśli chcesz aktywnie uczestniczyć w wyborach samorządowych 2018 proponujemy współpracę z Kukiz15.
Zainteresowanych zapraszamy na stronę www.samorzadyzkukizem.pl

Wyjazd do Medjugorie - Mostar - Makarska Riviera
- zapisy do końca lutego.
Ilość miejsc ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

Sesja Rady Miejskiej w Lwówku odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w sali M G O K w Lwówku, Al. E. Sczanieckiej 56.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Lwówku .
2. Stwierdzenie quorum XL sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
4. Przyjęcie porządku obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z pracy międzysesyjnej.
7. Interpelacje.
8. Projekt uchwały w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lwówek oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lwówek
9. Projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 w gminie Lwówek.
10. Projekt uchwały w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku na 2018 rok.
11. Projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek.
12. Projekt uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok:
a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały dot. budżetu na 2018 r.,
b) opinia z wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady,
c) dyskusja.
13. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII /163/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
14. Projektu uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
15. Odpowiedź na interpelacje.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

BANERSTOPWCHMIELINKU

 

wigwam

loading...

Lokalne

loading...