Contact Us!

Zębowo A i Zębowo B?

Zębowo A i Zębowo B?

Poproszono nas o udostępnienie zdjęć jednej z dróg w Zębowie. Czyż to nie ta ulubiona...

,,I zostało to spierdolone”- powiedział sekretarz Maciej Piechowiak.

Radny jest spoza rady. Zalewani mieszkańcy mówią. Pozostali radni choć przez...

Burmistrz Lwówka na celowniku CBA.

Burmistrz Lwówka na celowniku CBA.

W związku z przeprowadzoną niedawno kontrolą Najwyższej Izby Kontroli w lwóweckim urzędzie...

Złożyłam wnioski do powiatu.

W lutym, podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Nowotomyskiego złożyłam wnioski w...

Masz coś do wypiaskowania?

Masz coś do wypiaskowania?

Pojazd, maszynę, elewację, cegły w piwnicy, silos, most? Podoba ci się styl rustykalny? Drewno ma...

 • Zębowo A i Zębowo B?

  Zębowo A i Zębowo B?

  sobota, 17, marzec 2018 16:16
 • ,,I zostało to spierdolone”- powiedział sekretarz Maciej Piechowiak.

  sobota, 17, marzec 2018 16:12
 • Burmistrz Lwówka na celowniku CBA.

  Burmistrz Lwówka na celowniku CBA.

  środa, 14, marzec 2018 08:35
 • Złożyłam wnioski do powiatu.

  środa, 14, marzec 2018 08:32
 • Masz coś do wypiaskowania?

  Masz coś do wypiaskowania?

  środa, 14, marzec 2018 08:30

Sport

loading...

Wiadomości

loading...

Spotkanie gwiazdkowe i warsztaty stroików świątecznych za nami. Młodzież przystąpiła do tworzenia swoich dzieł z dużą nieśmiałością. 3kopia

Jednak z upływem minut wena twórcza zaczęła przeważać i ostatecznie powstały świetne prace, które przystroją domowe stoły.

Jeden ze stroików uczestnicy spotkania postanowili podarować księdzu proboszczowi Arturowi Andrzejewskiemu. Wszystkie prace zostały nagrodzone. Każdy młody rękodzielnik otrzymał zestaw przyborów szkolnych, pamiątkowy kubek oraz słodycze.

więcej zdjęć tu: https://www.facebook.com/pg/SolectwoLipkaWielka/photos/?tab=album&album_id=1559428867444691

2kopia

Katarzyna Luch
sołtys wsi

Praktyczna nauka zawodu, szansą zatrudnienia w firmie Phoenix Contact Wielkopolska!

Firma Phoenix Wielkopolska jeden z największych pracodawców w regionie chce tworzyć nowe, dobre miejsce pracy dla młodych ludzi. W związku z tym 14 grudnia 2017 roku Prezes Zarządu Phoenix Contact Marcin Poznański podpisał „ Porozumienie o współpracy” z Dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 im. St. Staszica Łukaszem Frańskim.
W konsekwencji tego porozumienia powstanie klasa patronacka , która będzie przygotowywała uczniów do zawodu ślusarza. „ Zapewniam, że po ukończeniu szkoły uczniowie , którzy zdadzą egzaminy w szkole i egzaminy wewnętrzne będą mieli zagwarantowane zatrudnienie w Phoenix Contact Wielkopolska” – mówi Prezes Marcin Poznański. Ta deklaracja ma duże znaczenie, zarówno dla uczniów jak i dla rodziców, którzy podejmując decyzje o wyborze szkoły, biorą pod uwagę perspektywę pracy i zarobków. .

Co jeszcze powinno zachęcić nowych uczniów do podjęcia nauki zawodu ślusarza? Praktyczna nauka zawodu, zajęcia w warsztatach szkolnych i na działach produkcyjnych. W klasie pierwszej uczniowie pod opieką instruktorów zawodu będą się uczyć cięcia, piłowania, wiercenia , gwintowania i czytania rysunku technicznego. W klasie drugiej będą czyścić i przezbrajać formy wtryskowe. Z kolei w klasie trzeciej sprawdzą swoją wiedzę na działach produkcyjnych.

po1

W spotkaniu, na którym zostało podpisane porozumienie, udział wzięli; kierownik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego Marek Nyćkowiak, dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu Mariusz Kubiak, Lucyna Klarczyk pedagog i doradca zawodowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyślu oraz przedstawiciele zakładu, szkoły i Rady Rodziców.

Podsumowując zawarte Porozumienie, Prezes Marcin Poznański powiedział:„Współpracujemy z ZespołemSzkół Zawodowych i Licealnych im. Doktora Hołogi, a teraz drugimnaszym partnerem w działalności edukacyjnej będzie Zespół Szkół nr 2 imienia Stanisława Staszica, i jestem przekonany, że ten kierunek pozwoli na realizację naszych firmowych aspiracji i rozwój regionu w postaci nowych, dobrych miejsc pracy.”

tekst Phoenix Contact Wielkopolska!
foto www.cwrkdiz.poznan.pl

Polecamy poniższe opracowanie zawierające podstawowe aspekty dochodzenia przez osoby poszkodowane w wypadku drogowym roszczeń odszkodowawczych od zarządcy drogi. Artykuł definiuje obowiązki zarządcy drogi oraz określa co możemy nazwać zaniechaniem obowiązków. Wykazanie zawinionego zaniechania jest istotne w procesie uzyskiwania odszkodowania.
Warto poświęcić chwilkę aby zapoznać się z całością opracowania.
Fragment:
"Obowiązki zarządcy drogi
Zgodnie z art. 20
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
do podstawowych obowiązków ciążących na zarządcach dróg
należy szeroko rozumiany obowiązek utrzymania nawierzchni
drogi, rozumiany jako:
• wykonywanie robót konserwacyjnych,
• wykonywanie robót porządkowych,
• wykonywanie robót zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu,
• okresowa kontrola stanu drogi,
• weryfikacja cech dróg i wskazanie usterek,
• wykonywanie robót interwencyjnych,
• wykonywanie robót utrzymaniowych,
• wykonywanie robót zabezpieczających.
W celu realizacji powyższych zadań zarządcy dróg winni utrzymywać podlegające ich zarządowi drogi w stanie wykluczającym
narażenie użytkowników na wypadek, pozostający w adekwatnym
(wyłącznym i bezpośrednim) związku przyczynowym z korzysta-
niem z drogi.

Bezpieczeństwo w Internecie to wartość niezwykle istotna dla wielu z nas, domagająca się jednak przemyślanych działań, które nie zawsze ponoszą oczekiwany skutek.

Ten rodzący społeczny niepokój problem spotkał się więc z reakcją Senackiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym, który na początku roku szkolnego 2017/2018 ogłosił ogólnopolski konkurs: „Hejter, hacker, e-obywatel”. 

Zadaniem uczniów (w wieku od 13 lat), działających pod patronatem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego, było napisanie eseju poświęconego „mowie nienawiści”, łamaniu prawa w Internecie, a także sposobom kształtowania e-demokracji. W naszym powiecie literackie wyzwanie wymagające merytorycznego przygotowania, formalnej dyscypliny oraz kreatywności zostało podjęte przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. S. Staszica w Nowym Tomyślu. Pod opieką polonisty pana Szymona Łamaszewskiego stanęli oni w szranki z reprezentantami innych województw i odnieśli duży sukces. Efekty ich pracy zostały docenione. Spośród ponad 350 nadesłanych prac aż trzy uznano za niezwykle wartościowe i wyróżniono, przyznając „licealistom Staszica” tytuł laureatów. W gronie dwudziestu wyróżnionych uczestników znaleźli się: Klaudia Jarosz (klasa I medyczna), Zuzanna Kaczmarczyk (klasa I medyczna) oraz Patryk Drózd (klasa I Einsteina). Nagrodą w konkursie był udział młodzieży w Międzynarodowej Konferencji w Formacie Weimarskim, którą zorganizowano dnia 04 grudnia 2017r.

Grupa osób chcących poznać praktyczne aspekty plecenia z wikliny stawiła się w sobotni poranek 18 listopada br w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu, by wziąć udział w warsztacie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gród Zalesie (z siedzibą w Zalesiu, gmina Duszniki). Spotkanie rozpoczęło się od informacji z zakresu historii uprawy wikliny, technik przygotowania jej jako materiału plecionkarskiego oraz dziedzictwa kulturowego jakie plecionkarstwo niesie nam z sobą do dziś zaprezentowanej przez kierownika Muzeum p. Andrzeja Chwalińskiego. Następnie uczestnicy warsztatu zabrali się do czynu pod czujnym okiem mistrza plecionkarskiego p. Eugeniusza oraz pań Marioli i Moniki. Zadanie nie było łatwe - uplecenie koszyka... Edukacyjna rola koszyka polega na tym, że do jego wykonania używa się zasadniczo najczęściej używanych w plecionkarstwie splotów. Dla większości osób był to pierwszy własnoręcznie wykonany koszyk w życiu :)

BANERSTOPWCHMIELINKU

 

wigwam

loading...

Lokalne

loading...