Drukuj

Wiele się obecnie mówi o tym, aby odejść od przestarzałych metod nauczania i wprowadzić nowe, motywujące uczniów pogłębiana wiedzy. Być może wycieczka szkolna nie jest jakimś novum, ale z pewnością aktywizuje uczniów i niewątpliwie procentuje w ich ogólnym rozwoju. Przejazd pociągiem, a także różnymi środkami komunikacji miejskiej, zwiedzanie miejsc dotąd znanych tylko z podręcznika lub telewizji, to z całą pewnością bezcenne doświadczenia, dzięki którym dziecko zupełnie inaczej odbiera otaczający go świat. Nie jest już on tylko abstrakcją, lecz czymś realnym, czego doświadczyło się wszystkimi zmysłami.

            Mając na względzie powyższe aspekty, nauczycielki z zaprzyjaźnionych szkół: ZSPiP w Posadowie oraz ZSPiP w Chmielinku, zorganizowały czterodniową wycieczkę do Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz Malborka. Dzięki temu, trzydzieścioro uczniów mogło znaleźć się w tak ważnych z punktu widzenia naszej historii miejscach jak: Westerplatte, Stocznia Gdańska, Zamek w Malborku. Wspólnie podziwiali piękno architektury Gdańska. Nie ominęli także: przepięknego Ogrodu wraz z Katedrą w Gdańsku Oliwie, Mola i Krzywego Domku w Sopocie, Daru Pomorza oraz Akwarium w Gdyni. Wielką atrakcją dla dzieci był rejs na Westerplatte oraz zwiedzanie największego w Polsce zoo, które mieści się w Gdańsku Oliwie. Bogaty oraz różnorodny harmonogram wycieczki był dla uczniów z Posadowa                   i Chmielinka bezcenną lekcją nie tylko historii, czy przyrody, ale przede wszystkim samodzielności. Relacje uczniów po powrocie do szkół są najlepszym dowodem na to, że minione cztery dni, nie są czasem straconym. Kolejny raz okazało się, że zgodnie z utartym frazesem: podróże kształcą...